معنی و ترجمه کلمه maccabian games به فارسی maccabian games یعنی چه

maccabian games


المپيک يهوديان( هر 4 سال يکبار)
ورزش : المپيک يهوديان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها