معنی و ترجمه کلمه mace به فارسی mace یعنی چه

mace


نوعى موشک هدايت شونده که با انرژى جنبشى هدايت مى شود،پوست جوز،گل جوز،راف ،گرز)gorz(،کوپال ،چماق زدن ،گول زدنى ،فريب ،چماق
علوم نظامى : گرز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها