معنی و ترجمه کلمه mach number به فارسی mach number یعنی چه

mach number


عدد ماخ( برابر است با سرعت صوت در ثانيه يا 1224 کيلومتر در ساعت)
علوم نظامى : عدد ماخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها