معنی و ترجمه کلمه mach stem به فارسی mach stem یعنی چه

mach stem


انتن سرعت سنج
علوم هوايى : جبهه موج حاصل از تلاقى موج برخوردى و منعکس
علوم نظامى : انتن سرعت سنج هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها