معنی و ترجمه کلمه mach trim compensator به فارسی mach trim compensator یعنی چه

mach trim compensator


علوم نظامى : دستگاه تنظيم حداکثر سرعت هواپيما به طور خودکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها