معنی و ترجمه کلمه machicolate به فارسی machicolate یعنی چه

machicolate


مزغل دارکردن ،سوراخ برج يا سنگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها