معنی و ترجمه کلمه machine accessory به فارسی machine accessory یعنی چه

machine accessory


علوم مهندسى : متعلقات دستگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها