معنی و ترجمه کلمه machine based به فارسی machine based یعنی چه

machine based


مبتنى بر ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها