معنی و ترجمه کلمه machine builder به فارسی machine builder یعنی چه

machine builder


علوم مهندسى : ماشين ساز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها