معنی و ترجمه کلمه machine building industry به فارسی machine building industry یعنی چه

machine building industry


علوم مهندسى : صنعت ماشين سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها