معنی و ترجمه کلمه machine building به فارسی machine building یعنی چه

machine building


علوم مهندسى : ماشين سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها