معنی و ترجمه کلمه machine capacity به فارسی machine capacity یعنی چه

machine capacity


علوم مهندسى : ظرفيت ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها