معنی و ترجمه کلمه machine check interrupt به فارسی machine check interrupt یعنی چه

machine check interrupt


وقفه بررسى ماشين
کامپيوتر : وقفه مقابله ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها