معنی و ترجمه کلمه machine code به فارسی machine code یعنی چه

machine code


رمز ماشين ،دستورالعمل هاى ماشين
کامپيوتر : دستورالعملهاى ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها