معنی و ترجمه کلمه machine column به فارسی machine column یعنی چه

machine column


علوم مهندسى : پايه يا ستون دستگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها