معنی و ترجمه کلمه machine cycle به فارسی machine cycle یعنی چه

machine cycle


چرخه ماشين
کامپيوتر : چرخه ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها