معنی و ترجمه کلمه machine equipment به فارسی machine equipment یعنی چه

machine equipment


علوم مهندسى : تجهيزات ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها