معنی و ترجمه کلمه machine error به فارسی machine error یعنی چه

machine error


خطاى ماشين
کامپيوتر : خطاى ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها