معنی و ترجمه کلمه machine foundation به فارسی machine foundation یعنی چه

machine foundation


علوم مهندسى : پايه دستگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها