معنی و ترجمه کلمه machine frame به فارسی machine frame یعنی چه

machine frame


علوم مهندسى : چارچوب دستگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها