معنی و ترجمه کلمه machine gunner به فارسی machine gunner یعنی چه

machine gunner


مسلسل چى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها