معنی و ترجمه کلمه machine independent به فارسی machine independent یعنی چه

machine independent


کامپيوتر : مستقل از ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها