معنی و ترجمه کلمه machine instruction به فارسی machine instruction یعنی چه

machine instruction


دستورالعمل ماشين
کامپيوتر : دستورالعمل ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها