معنی و ترجمه کلمه machine interupption به فارسی machine interupption یعنی چه

machine interupption


وقفه ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها