معنی و ترجمه کلمه machine made به فارسی machine made یعنی چه

machine made


ساخته شده بوسيله ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها