معنی و ترجمه کلمه machine number به فارسی machine number یعنی چه

machine number


عدد سرعت هواپيما
علوم نظامى : عدد نسبت سرعت هواپيما به سرعت صوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها