معنی و ترجمه کلمه machine oil به فارسی machine oil یعنی چه

machine oil


علوم مهندسى : روغن ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها