معنی و ترجمه کلمه machine operating به فارسی machine operating یعنی چه

machine operating


کامپيوتر : عملکرد ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها