معنی و ترجمه کلمه machine operator به فارسی machine operator یعنی چه

machine operator


اپراتور ماشين ،کارگردان ماشين
علوم مهندسى : اپراتور دستگاه
کامپيوتر : متصدى ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها