معنی و ترجمه کلمه machine oriented language به فارسی machine oriented language یعنی چه

machine oriented language


کامپيوتر : زبان ماشين گرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها