معنی و ترجمه کلمه machine readable به فارسی machine readable یعنی چه

machine readable


خواندنى توسط ماشين
کامپيوتر : قابل خواندن توسط ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها