معنی و ترجمه کلمه machine run به فارسی machine run یعنی چه

machine run


رانش ماشين
کامپيوتر : اجراى ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها