معنی و ترجمه کلمه machine time به فارسی machine time یعنی چه

machine time


وقت ماشين
علوم مهندسى : زمان ماشين کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها