معنی و ترجمه کلمه machine word به فارسی machine word یعنی چه

machine word


کلمه ماشين
کامپيوتر : کلمه ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها