معنی و ترجمه کلمه machine-shop tool به فارسی machine-shop tool یعنی چه

machine-shop tool


علوم مهندسى : ابزار ماشينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها