معنی و ترجمه کلمه machine-tool به فارسی machine-tool یعنی چه

machine-tool


ابزار ماشينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها