معنی و ترجمه کلمه machinery به فارسی machinery یعنی چه

machinery


الات موتورخانه ،ماشين الات ،ماشين ها،دستگاه ،تشکيلات ،سازمان
علوم مهندسى : ماشين الات
عمران : ماشين الات
علوم نظامى : موتورالات
علوم دريايى : موتورخانه ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها