معنی و ترجمه کلمه machinist's mate (mm) به فارسی machinist's mate (mm) یعنی چه

machinist's mate (mm)


علوم نظامى : تکنيسين موتور ناو
علوم دريايى : تکنيسين موتور ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها