معنی و ترجمه کلمه mackintosh به فارسی mackintosh یعنی چه

mackintosh


پالتوى بارانى ،پارچه بارانى
علوم نظامى : بارانى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها