معنی و ترجمه کلمه macro library به فارسی macro library یعنی چه

macro library


درشت کتابخانه
کامپيوتر : کتابخانه ماکرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها