معنی و ترجمه کلمه macroeconomic issues به فارسی macroeconomic issues یعنی چه

macroeconomic issues


مسائل اقتصاد کلان
بازرگانى : بحث هاى اقتصاد کلان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها