معنی و ترجمه کلمه macropterous به فارسی macropterous یعنی چه

macropterous


داراى بالهاى دراز يا بزرگ ،بزرگ بال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها