معنی و ترجمه کلمه macroscopic به فارسی macroscopic یعنی چه

macroscopic


قابل رويت( با چشم غير مسلح)،درشت نمود،نمودار به چشم ،مريى( قابل رويت بدون ميکروسکپ و غيره که کلمه مخالف ان microscopic يعنى ذره بينى است)
شيمى : ماکروسکوپى
روانشناسى : قابل رويت
علوم هوايى : ماکروسکوپى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها