معنی و ترجمه کلمه made up به فارسی made up یعنی چه

made up


ساختگى ،تقلبى ،مصنوعى ،بزک کرده
قانون ـ فقه : جعلى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها