معنی و ترجمه کلمه madrona به فارسی madrona یعنی چه

madrona


madrono(،( )madroneگ.ش ).توت فرنگى درخت ،انگور خرس)Ericaceas(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها