معنی و ترجمه کلمه madrone به فارسی madrone یعنی چه

madrone


madrona(،( )madronaگ.ش ).توت فرنگى درختى ،انگور خرس)Ericaceas(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها