معنی و ترجمه کلمه mag به فارسی mag یعنی چه

mag


Magnetic،(ج.ش )کلاغ جاره اروپايى ،کلاغ زنگى
کامپيوتر : مغناطيس
ورزش : ماده شيميايى براى جذب رطوبت دست ژيمناست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها