معنی و ترجمه کلمه magazine area به فارسی magazine area یعنی چه

magazine area


علوم نظامى : محل نگهدارى مواد منفجره يا مهمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها