معنی و ترجمه کلمه magazine feeding attachment به فارسی magazine feeding attachment یعنی چه

magazine feeding attachment


علوم مهندسى : تجهيزات تغذيه مخزن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها