معنی و ترجمه کلمه magazine flooding system به فارسی magazine flooding system یعنی چه

magazine flooding system


علوم نظامى : سيستم اب فشان انبار مهمات ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها